RAKENNUSTEN LOPPUSIIVOUKSET

Loistavaa puhtautta

RAKENNUSTEN LOPPUSIIVOUKSET

Loppusiivous on rakennussiivouksen herkin vaihe

Käyttöönotto- eli loppusiivous on suunniteltava erityisen hyvin, jotta siivouksen eri vaiheet ajoittuvat optimaalisesti rakennustöiden etenemisen kanssa.

Loppusiivous aloitetaan ennen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita. Tarkoitus on estää pölyn kulkeutuminen ilmanvaihtokanaviin laitteiston testauksessa. Tässä käyttöönottosiivouksen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan kaikilta pinnoilta niille asetetut suojaukset sekä pyyhitään pois irtolika. Myös rakennus-, pakkaus ja muu jäte on viety testattavasta tilasta pois.

Loppusiivouksen toisessa vaiheessa käydään pinnat uudelleen läpi. Toinen vaihe alkaa, kun toimintakokeet on saatettu loppuun ja pöly sekä irtolika ovat laskeutuneet pinnoille. Rakennuksen pinnat pyyhitään, lattiapinnoille tehdään käyttöönottopuhdistus sekä -suojaus, materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan. Tarrat, liimatahrat ja maalitahrat poistetaan oikeilla menetelmillä vahingoittamatta alkuperäistä materiaalia.

Viimeistelykierros tehdään hieman ennen tilan luovutusta, jolloin saadaan laskeutunut hieno rakennuspöly pois pinnoilta.

Hyvä suunnittelu palkitsee, ajassa ja rahassa.

Hyvä ennakkosuunnittelu ratkaisee loppusiivouksessa kaiken. Mitä laajamittaisemmin ja systemaattisemmin loppusiivous hoidetaan, sitä helpompi ja kustannustehokkaampi on aloittaa sen jälkeinen ylläpitosiivous.

Kaikesta huolimatta todellisuudessa kovin usein käyttöönottosiivoukselle jäänyt aika jää tarkoitettua vähäisemmäksi. Tämä vaatii siivousliikkeltä joustavuutta ja resurssien hallintaa. Tämä erottaa Golden Shinen kilpailijoista sillä aktiivisella tilanteen seuraamisella ja resurssien hallinnalla tiukatkin aikataulut käännetään voitoksi. Meillä yhteydenpito työmaan- ja siivoustyönjohdon kanssa toimii erinomaisesti ja haluamme aina palvella parhaamme mukaan.

Golden Shinen loppusiivouksissa ajankohta, työnjako ja siivouksessa käytettävät aineet suunnitellaan erityisellä huolella, jotta vältytään turhalta ja moninkertaiselta työtä.

Palveluumme kuuluu huolehtiminen, että työmaalle on tarvittavat puhtaat siivousliinat, asianmukaiset työpukit ja – tikkaat, asianmukainen työmaavalaistus, oikeat pesuaineet ja siivousvälineet. Teemme myös suojakäsittelyt lattioille käyttöönottosiivousohjeiden mukaisest kuten lattian vahaus, lattian kiillotus, kivi- ja betonilattian suojaus, mosaiikkibetonin kyllästys.


Loppusiivous sisältää:

  • ikkunoidenpesu
  • pölyttömäksi siivous ennen IV-mittauksia
  • käyttöönottosiivous
  • viimeistelysiivous
Pyydä tarjous rakennussiivouksesta