Työmaatilojen siivoukset

Hoidamme koko työmaan ajan työmaatilojen ylläpitosiivouksen sovitulla rytmillä. On tärkeää, että työmaatilat pidetään siistinä ja sitä kautta vaikutetaan positiivisesti työntekijöiden työoloihin. Tämä heijastuu työmaan ilmapiiriin ja työtehoon. Siistit tilat antavat myös pääurakoitisjasta positiivisen kuvan.