Rakennusten loppusiivoukset

Loppusiivous on rakennussiivouksen herkin vaihe 

Käyttöönotto- eli loppusiivous on suunniteltava erityisen hyvin, jotta siivouksen eri vaiheet ajoittuvat optimaalisesti rakennustöiden etenemisen kanssa. 

Loppusiivous aloitetaan ennen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita. Tarkoitus on estää pölyn kulkeutuminen ilmanvaihtokanaviin laitteiston testauksessa. Tässä käyttöönottosiivouksen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan kaikilta pinnoilta niille asetetut suojaukset sekä pyyhitään pois irtolika. Myös rakennus-, pakkaus ja muu jäte on viety testattavasta tilasta pois.

Loppusiivouksen toisessa vaiheessa käydään pinnat uudelleen läpi. Toinen vaihe alkaa, kun toimintakokeet on saatettu loppuun ja pöly sekä irtolika ovat laskeutuneet pinnoille. Rakennuksen pinnat pyyhitään, lattiapinnoille tehdään käyttöönottopuhdistus sekä -suojaus, materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan.

Viimeistelykierros tehdään hieman ennen tilan luovutusta, jolloin saadaan laskeutunut hieno rakennuspöly pois pinnoilta.

Hyvä suunnittelu palkitsee, ajassa ja rahassa

Hyvä ennakkosuunnittelu ratkaisee loppusiivouksessa kaiken. Mitä laajamittaisemmin ja systemaattisemmin loppusiivous hoidetaan, sitä helpompi ja kustannustehokkaampi on aloittaa sen jälkeinen ylläpitosiivous. 

Golden Shinen loppusiivouksissa ajankohta, työnjako ja siivouksessa käytettävät aineet suunnitellaan erityisellä huolella, jotta vältytään turhalta ja moninkertaiselta työtä.