Alakaton yläpuolisten tilojen siivoukset

Rakennusten hengitysilma on tärkeä osa terveyttämme

Hengitysilman merkityksestä terveyteen keskustellaan yhä tarkemmin, kun alan tutkimus kehittyy. 

Rakennusten ilmanlaadun parantamiseen voi vaikuttaa rakentamisvaiheessa monin erilaisin keinoin.  Alakaton yläpuolisten tilojen siivous on tärkeä osa kokonaisuutta. Alakattoon tulee paljon tekniikkaa. Sen rakentamisesta syntyy jätettä ja pölyä. On tärkeää puhdistaa tila pölystä ennen ilmanvaihdon kytkemistä päälle ja alakaton asentamista, jottei pöly kulkeudu kiinteistön hengitysilmaan.

Golden Shine on hoitanut lukuisia alakaton ylätilojen siivousurakoita kiitettävästi, aina monta kuukautta kestäviä isojen työmaiden puhdistusprojekteja myöten. Työntekijämme ymmärtävät työvaiheen tärkeyden. Heillä on pätevyys vaativimpaan P1-puhtausluokituksen siivoukseen.