RAKENNUSLIIKKEET

Monipuoliset puhdistuspalvelut

 

RAKENNUSSIIVOUKSET

Ahkera ja omatoiminen, iloinen ja asiallinen.

Otsikko kertoo saamamme palautteen rakennussiivoojistamme. Golden Shinen rakennussiivoojat pitävät työmaasi siistinä ja järjestyksessä koko rakennusvaiheen ajan. Teemme myös nopeita keikka- ja täsmäsiivouksia, jos työmaa on päässyt hetkellisesti ns. räjähtämään käsiin.

Lue lisää

RAKENNUSTEN LOPPUSIIVOUKSET

Loppusiivous on rakennussiivouksen herkin vaihe

Käyttöönotto- eli loppusiivous on suunniteltava erityisen hyvin, jotta siivouksen eri vaiheet ajoittuvat optimaalisesti rakennustöiden etenemisen kanssa.

Loppusiivous aloitetaan ennen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita. Tarkoitus on estää pölyn kulkeutuminen ilmanvaihtokanaviin laitteiston testauksessa. Tässä

Lue lisää

ALAKATON YLÄPUOLISTEN TILOJEN SIIVOUKSET

Rakennusten hengitysilma on tärkeä osa terveyttämme

Hengitysilman merkityksestä terveyteen keskustellaan yhä tarkemmin, kun alan tutkimus kehittyy.

Rakennusten ilmanlaadun parantamiseen voi vaikuttaa rakentamisvaiheessa monin erilaisin keinoin.  Alakaton yläpuolisten tilojen siivous on tärkeä osa kokonaisuutta. Alakattoon tulee paljon tekniikkaa. Sen rakentamisesta syntyy jätettä ja pölyä. On tärkeää

Lue lisää

TYÖMAATILOJEN SIIVOUS

Työmaatilojen siivous tai koppisiivous kuten monesti sanotaan hoituu helposti Golden Shinen kautta. Työmaatilat kannattaa pitää siistinä ja sitä kautta vaikutetaan positiivisesti työntekijöiden työoloihin. Tämä heijastuu työmaan ilmapiiriin ja työtehoon. Siistit tilat antavat myös pääurakoitisjasta positiivisen kuvan.

Lue lisää

PÖLYNMITTAUS

Yhä tärkeämpi pintapölymittaus

Pintapölymittaus on nopeasti kasvava palvelumme. Golden Shinen koulutettu asiantuntija tekee mittaukset alan johtavalla laitteella, BM Dustdetector -pintapölymittarilla.

Lue lisää