Rakennussiivoukset

Rakennussiivoukset

Ahkera ja omatoiminen, iloinen ja asiallinen

  

Otsikko kertoo saamamme palautteen rakennussiivoojistamme. Golden Shinen rakennussiivoojat pitävät työmaasi siistinä ja järjestyksessä koko rakennusvaiheen ajan. Teemme myös nopeita keikka- ja täsmäsiivouksia, jos työmaa on päässyt hetkellisesti ns. räjähtämään käsiin.

 

Laadukas rakennussiivous luo järjestystä ja turvallisuutta

 

Rakentamisen aikaisessa siivouksessa tilat pidetään imuri- tai vähintään lastapuhtaana. Imuroimme tilat päivittäin työmaaimureilla. Hoidamme myös jätehuollon. Rakennussiivoojamme toimittavat roskamateriaalin, pakkausjätteen ja muun ylimääräisen tavaran pois työmaatiloista. 

 

Laadukas rakennussiivous on kuitenkin paljon enemmän. Ammattitaitoinen rakennussiivooja pitää työmaan moninaisissa materiaalitarpeissa yllä yleistä järjestystä. Hän perehtyy etukäteen eri työvaiheiden aikatauluihin ja vastaa tarvittaessa myös materiaalisiirroista, jotta eri työvaiheiden materiaalit ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Nykyaikainen rakennussiivooja on työmaan sisäisen logistiikan paras tuntija.

 

Siivoojamme tuntevat vastuunsa. Heidän tehtävänsä on pitää työmaa kaikilta osin sellaisessa kunnossa, että varsinaiset rakennustyöt sujuvat vaivattomasti ja turvallisesti.

 

-----------------------------------------------------------

 

Meille työturvallisuus on etusijalla

 

Siivoojamme tulevat työmaalle aina oikeanlaisessa varustuksessa 

Golden Shinelle työturvallisuus on kaiken a ja o. Jokaisella siivoojallamme on  asianmukaiset työvarusteet.

·      Suojakypärä

·      Silmäsuojaimet

·      Työhön soveltuvat suojakäsineet

·      Turvajalkineet

·      Heijastava varoitusvaatetus

·      Tapauskohtaisesti valjaat ja hengityssuojaimet

·      Kaikki määräystenmukaiset välineet ja tarvikkeet

Lue lisää

Rakennusten loppusiivoukset

Rakennusten loppusiivoukset

Loppusiivous on rakennussiivouksen herkin vaihe 

Käyttöönotto- eli loppusiivous on suunniteltava erityisen hyvin, jotta siivouksen eri vaiheet ajoittuvat optimaalisesti rakennustöiden etenemisen kanssa. 

Loppusiivous aloitetaan ennen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita. Tarkoitus on estää pölyn kulkeutuminen ilmanvaihtokanaviin laitteiston testauksessa. Tässä käyttöönottosiivouksen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan kaikilta pinnoilta niille asetetut suojaukset sekä pyyhitään pois irtolika. Myös rakennus-, pakkaus ja muu jäte on viety testattavasta tilasta pois.

Loppusiivouksen toisessa vaiheessa käydään pinnat uudelleen läpi. Toinen vaihe alkaa, kun toimintakokeet on saatettu loppuun ja pöly sekä irtolika ovat laskeutuneet pinnoille. Rakennuksen pinnat pyyhitään, lattiapinnoille tehdään käyttöönottopuhdistus sekä -suojaus, materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan.

Viimeistelykierros tehdään hieman ennen tilan luovutusta, jolloin saadaan laskeutunut hieno rakennuspöly pois pinnoilta.

Hyvä suunnittelu palkitsee, ajassa ja rahassa

Hyvä ennakkosuunnittelu ratkaisee loppusiivouksessa kaiken. Mitä laajamittaisemmin ja systemaattisemmin loppusiivous hoidetaan, sitä helpompi ja kustannustehokkaampi on aloittaa sen jälkeinen ylläpitosiivous. 

Golden Shinen loppusiivouksissa ajankohta, työnjako ja siivouksessa käytettävät aineet suunnitellaan erityisellä huolella, jotta vältytään turhalta ja moninkertaiselta työtä.

Lue lisää

Alakaton yläpuolisten tilojen siivoukset

Alakaton yläpuolisten tilojen siivoukset

Rakennusten hengitysilma on tärkeä osa terveyttämme

Hengitysilman merkityksestä terveyteen keskustellaan yhä tarkemmin, kun alan tutkimus kehittyy. 

Rakennusten ilmanlaadun parantamiseen voi vaikuttaa rakentamisvaiheessa monin erilaisin keinoin.  Alakaton yläpuolisten tilojen siivous on tärkeä osa kokonaisuutta. Alakattoon tulee paljon tekniikkaa. Sen rakentamisesta syntyy jätettä ja pölyä. On tärkeää puhdistaa tila pölystä ennen ilmanvaihdon kytkemistä päälle ja alakaton asentamista, jottei pöly kulkeudu kiinteistön hengitysilmaan.

Golden Shine on hoitanut lukuisia alakaton ylätilojen siivousurakoita kiitettävästi, aina monta kuukautta kestäviä isojen työmaiden puhdistusprojekteja myöten. Työntekijämme ymmärtävät työvaiheen tärkeyden. Heillä on pätevyys vaativimpaan P1-puhtausluokituksen siivoukseen.

Lue lisää

Työmaatilojen siivous

Työmaatilojen siivoukset

Hoidamme koko työmaan ajan työmaatilojen ylläpitosiivouksen sovitulla rytmillä. On tärkeää, että työmaatilat pidetään siistinä ja sitä kautta vaikutetaan positiivisesti työntekijöiden työoloihin. Tämä heijastuu työmaan ilmapiiriin ja työtehoon. Siistit tilat antavat myös pääurakoitisjasta positiivisen kuvan.

 

 

Lue lisää

Pölynmittaus

Pölynmittaus

Yhä tärkeämpi pintapölymittaus

 

Pintapölymittaus on nopeasti kasvava palvelumme. Golden Shinen koulutettu asiantuntija tekee mittaukset alan johtavalla laitteella, BM Dustdetector -pintapölymittarilla. 

Mittauksen avulla pystymme määrittelemään tarkasti ja neutraalisti, ovatko pölypitoisuudet pysyneet sovituissa rajoissa ja arvioimaan täsmällisesti siivouksen laadun. 

Menetelmä soveltuu kaikenlaisiin kohteisiin, sekä valmiisiin että rakennusvaiheessa oleviin. Rakennusvaiheessa mittaus ja puhtauden arviointi ovat yhä kysytympiä erityisesti ilmastointijärjestelmän testauksen ja luovutussiivouksen yhteydessä.

Lue lisää