Rakennussiivoukset

Rakennussiivoukset - hinnat alkaen 26€/h alv0%

Ahkera ja omatoiminen, iloinen ja asiallinen.

 

Otsikko kertoo saamamme palautteen rakennussiivoojistamme. Golden Shinen rakennussiivoojat pitävät työmaasi siistinä ja järjestyksessä koko rakennusvaiheen ajan. Teemme myös nopeita keikka- ja täsmäsiivouksia, jos työmaa on päässyt hetkellisesti ns. räjähtämään käsiin.

 

Laadukas rakennussiivous luo järjestystä ja turvallisuutta

 

Rakentamisen aikaisessa siivouksessa tilat pidetään imuri- tai vähintään lastapuhtaana. Imuroimme tilat päivittäin työmaaimureilla. Hoidamme myös jätehuollon. Rakennussiivoojamme toimittavat roskamateriaalin, pakkausjätteen ja muun ylimääräisen tavaran pois työmaatiloista. 

 

Laadukas rakennussiivous on kuitenkin paljon enemmän. Ammattitaitoinen rakennussiivooja pitää työmaan moninaisissa materiaalitarpeissa yllä yleistä järjestystä. Hän perehtyy etukäteen eri työvaiheiden aikatauluihin ja vastaa tarvittaessa myös materiaalisiirroista, jotta eri työvaiheiden materiaalit ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Nykyaikainen rakennussiivooja on työmaan sisäisen logistiikan paras tuntija.

Siivoojamme tuntevat vastuunsa. Heidän tehtävänsä on pitää työmaa kaikilta osin sellaisessa kunnossa, että varsinaiset rakennustyöt sujuvat vaivattomasti ja turvallisesti.

Rakennussiivojillamme on tarvittaessa oma teollisuusimuri, lasta ja muut työvälineet. Huolehdimme myös pölypussien, kenkäsuojien ja jätesäkkien toimituksesta kohteeseen, sekä siivousliinojen pyykkihuollosta.

Rakennussiivous sisältää:

-     Tilojen suojaaminen

-     Imurointi ja lasta puhtaana pitäminen

-     Järjestely

-     Turvallisuudesta huolehtiminen

-     Jätteiden roudaaminen

-     Haalaus

-----------------------------------------------------------

 

Meille työturvallisuus on etusijalla

Siivoojamme tulevat työmaalle aina oikeanlaisessa varustuksessa 

Golden Shinelle työturvallisuus on kaiken a ja o. Jokaisella siivoojallamme on  asianmukaiset työvarusteet.

·      Suojakypärä

·      Silmäsuojaimet

·      Työhön soveltuvat suojakäsineet

·      Turvajalkineet

·      Näkyvä varoitusvaatetus

·      Tapauskohtaisesti valjaat ja hengityssuojaimet

·      Kaikki määräystenmukaiset välineet ja tarvikkeet

·      Työturvakortti ja Valtti-kortti

Lue lisää

Rakennusten loppusiivoukset

Rakennusten loppusiivoukset

Loppusiivous on rakennussiivouksen herkin vaihe 

Käyttöönotto- eli loppusiivous on suunniteltava erityisen hyvin, jotta siivouksen eri vaiheet ajoittuvat optimaalisesti rakennustöiden etenemisen kanssa. 

Loppusiivous aloitetaan ennen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita. Tarkoitus on estää pölyn kulkeutuminen ilmanvaihtokanaviin laitteiston testauksessa. Tässä käyttöönottosiivouksen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan kaikilta pinnoilta niille asetetut suojaukset sekä pyyhitään pois irtolika. Myös rakennus-, pakkaus ja muu jäte on viety testattavasta tilasta pois.

Loppusiivouksen toisessa vaiheessa käydään pinnat uudelleen läpi. Toinen vaihe alkaa, kun toimintakokeet on saatettu loppuun ja pöly sekä irtolika ovat laskeutuneet pinnoille. Rakennuksen pinnat pyyhitään, lattiapinnoille tehdään käyttöönottopuhdistus sekä -suojaus, materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan. Tarrat, liimatahrat ja maalitahrat poistetaan oikeilla menetelmillä vahingoittamatta alkuperäistä materiaalia.

Viimeistelykierros tehdään hieman ennen tilan luovutusta, jolloin saadaan laskeutunut hieno rakennuspöly pois pinnoilta.

Hyvä suunnittelu palkitsee, ajassa ja rahassa.

Hyvä ennakkosuunnittelu ratkaisee loppusiivouksessa kaiken. Mitä laajamittaisemmin ja systemaattisemmin loppusiivous hoidetaan, sitä helpompi ja kustannustehokkaampi on aloittaa sen jälkeinen ylläpitosiivous. 

Kaikesta huolimatta todellisuudessa kovin usein käyttöönottosiivoukselle jäänyt aika jää tarkoitettua vähäisemmäksi. Tämä vaatii siivousliikkeltä joustavuutta ja resurssien hallintaa. Tämä erottaa Golden Shinen kilpailijoista sillä aktiivisella tilanteen seuraamisella ja resurssien hallinnalla tiukatkin aikataulut käännetään voitoksi. Meillä yhteydenpito työmaan- ja siivoustyönjohdon kanssa toimii erinomaisesti ja haluamme aina palvella parhaamme mukaan.

Golden Shinen loppusiivouksissa ajankohta, työnjako ja siivouksessa käytettävät aineet suunnitellaan erityisellä huolella, jotta vältytään turhalta ja moninkertaiselta työtä.

Palveluumme kuuluu huolehtiminen, että työmaalle on tarvittavat puhtaat siivousliinat, asianmukaiset työpukit ja - tikkaat, asianmukainen työmaavalaistus, oikeat pesuaineet ja siivousvälineet. Teemme myös suojakäsittelyt lattioille käyttöönottosiivousohjeiden mukaisest kuten lattian vahaus, lattian kiillotus, kivi- ja betonilattian suojaus, mosaiikkibetonin kyllästys.

 

Loppusiivous sisältää:

-     Ikkunoidenpesu

-    Pölyttömäksi siivous ennen IV-mittauksia

-    Käyttöönottosiivous

-    Viimeistelysiivous

 

Lue lisää

Alakaton yläpuolisten tilojen siivoukset

Alakaton yläpuolisten tilojen loppusiivoukset

Rakennusten hengitysilma on tärkeä osa terveyttämme

Hengitysilman merkityksestä terveyteen keskustellaan yhä tarkemmin, kun alan tutkimus kehittyy. 

Rakennusten ilmanlaadun parantamiseen voi vaikuttaa rakentamisvaiheessa monin erilaisin keinoin.  Alakaton yläpuolisten tilojen siivous on tärkeä osa kokonaisuutta. Alakattoon tulee paljon tekniikkaa. Sen rakentamisesta syntyy jätettä ja pölyä. On tärkeää puhdistaa tila pölystä ennen ilmanvaihdon kytkemistä päälle ja alakaton asentamista, jottei pöly kulkeudu kiinteistön hengitysilmaan.

Käymme tilaajan kanssa kohteen ja sen vaatimukset läpi, jonka jälkeen laaditaan tarkka aikataulu siivoustyön suorittamiseen ja tarkastuksille. Siivous, tarkastus ja alakaton kiinnilaitto tulee toimia harmoniassa. Tämä on kustannusten kurissa pitämisen kannalta tärkeää sillä alakaton yläpuolisten tilojen siivous ei saa vaikuttaa alakattolevyjen asennuksen aikatauluun. Liian ison alueen siivoaminen kerralla tai tarkastuksien viivästyminen taas saattaa aiheuttaa tilan uudelleen pölyttymisen. Hyvällä suunnittelulla vältetään moninkertainen työ.

Golden Shine on hoitanut lukuisia alakaton ylätilojen siivousurakoita kiitettävästi, aina monta kuukautta kestäviä isojen työmaiden puhdistusprojekteja myöten. Työntekijämme ymmärtävät työvaiheen tärkeyden. Heillä on pätevyys vaativimpaan P1-puhtausluokituksen siivoukseen.

Alakaton yläpuolisten tilojen siivous sisältää:

-    Irtoroskien imurointi

-   Nihkeäpyyhintä (P-1 kohteissa)
         - IV-koneet
        -  seinät
        -  sähkökourut
        -   t-listat
        - kiinnikkeet
       - putket ja johdot
       - valaisimien päälliset

 

Lue lisää

Työmaatilojen siivous

Työmaatilojen siivoukset

Työmaatilojen siivous tai koppisiivous kuten monesti sanotaan hoituu helposti Golden Shinen kautta. Työmaatilat kannattaa pitää siistinä ja sitä kautta vaikutetaan positiivisesti työntekijöiden työoloihin. Tämä heijastuu työmaan ilmapiiriin ja työtehoon. Siistit tilat antavat myös pääurakoitisjasta positiivisen kuvan.

Koppisiivoja voi samalla toimittaa pehmopaperit, hygieniatuotteet, kahvitarvikkeet ja jätesäkit tarpeen mukaan. Näin työmaan oma henkilöstö voi keskittyä omiin tuottavampiin tehtäviinsä eikä wc-paperin loppuminen pääse ketään yllättämään. Lue lisää toimitettavista tuotteista  TÄSTÄ

On kyseessä yksi työmaatila tai 30:ntä niin me olemme valmiina huolehtimaan siivouksesta.

Työmaatilojen siivous sisältää:

- lattioiden imurointi ja kosteapyyhintä

- roskien tyhjennys

- WC-tilojen siivous

- Keittiötilan siivous 

- mikron ja kahvinkeittimen putsaus

- tasojen, kahvojen ja katkaisimien pyyhintä

- saniteettitarvikkeiden täyttö

- erikseen sovittavia töitä kuten jääkaapin siivous, lattioiden peruspesu, lattioiden vahaus, ikkunanpesu

 

 

Lue lisää

Pölynmittaus

Pölynmittaus

Yhä tärkeämpi pintapölymittaus

 

Pintapölymittaus on nopeasti kasvava palvelumme. Golden Shinen koulutettu asiantuntija tekee mittaukset alan johtavalla laitteella, BM Dustdetector -pintapölymittarilla. 

Mittauksen avulla pystymme määrittelemään tarkasti ja neutraalisti, ovatko pölypitoisuudet pysyneet sovituissa rajoissa ja arvioimaan täsmällisesti siivouksen laadun. 

Menetelmä soveltuu kaikenlaisiin kohteisiin, sekä valmiisiin että rakennusvaiheessa oleviin. Rakennusvaiheessa mittaus ja puhtauden arviointi ovat yhä kysytympiä erityisesti ilmastointijärjestelmän testauksen ja luovutussiivouksen yhteydessä.

Lue lisää