PÖLYNMITTAUS

Loistavaa puhtautta

PÖLYNMITTAUS

Yhä tärkeämpi pintapölymittaus

Pintapölymittaus on nopeasti kasvava palvelumme. Golden Shinen koulutettu asiantuntija tekee mittaukset alan johtavalla laitteella, BM Dustdetector -pintapölymittarilla.

Mittauksen avulla pystymme määrittelemään tarkasti ja neutraalisti, ovatko pölypitoisuudet pysyneet sovituissa rajoissa ja arvioimaan täsmällisesti siivouksen laadun.

Menetelmä soveltuu kaikenlaisiin kohteisiin, sekä valmiisiin että rakennusvaiheessa oleviin. Rakennusvaiheessa mittaus ja puhtauden arviointi ovat yhä kysytympiä erityisesti ilmastointijärjestelmän testauksen ja luovutussiivouksen yhteydessä.