Asianmukainen siivous pienentää tapaturmariskiä varastossasi!

Kun varastosiivous hoidetaan kunnolla, varastohenkilöstön työskentely tehostuu ja työturvallisuus paranee. Hoidamme siivoukset asianmukaisilla laitteilla, joilla varmistamme muun muassa sen, että pölyn määrä hengitysilmassa pysyy minimissä. Kun lattiat lakaistaan siihen tarkoitetulla koneella, pöly sitoutuu, eikä pääse nousemaan ilmaan. Siten koko varaston pölymäärä vähenee huomattavasti ja työperäiset hengitystiehaitat vähenevät merkittävästi!

Varastosiivous sisältää: 

  • Käytävien lakaisut lakaisukoneella
  • Vapaana olevien hyllyjen pesut
  • Sosiaalitilojen pesut
  • Tarpeen mukaan tolpat ym. imuroidaan

Varastosiivous tehdään asiakkaalle parhaiten sopivana aikana

Varastosiivouksen tärkein tehtävä on mahdollistaa keskeytymätön ja turvallinen työskentely varastotiloissa. Olemme ottaneet tämän huomioon myös siivouksen ajankohdan valitsemisessa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan joustamaan varastosiivouksien ajankohdassa, jotta voimme tarjota siivouspalvelua asiakkaalle silloin, kun se hänelle parhaiten sopii.

Teemme varastosiivoukset halutessasi silloin, kun varastotyöntekijät eivät ole töissä!

  • Iltaisin ja öisin
  • Viikonloppuisin
  • Muuna asiakkaalle sopivana ajankohtana